SPF Åboland


Senaste nummer av SPF Nytt (24.4.2024) hittar du här

 

Tidigare nummer:

Här kan du ladda ner SPF Nytt 15.1.2024

Här kan du ladda ner SPF Nytt 14.11.2023

Här kan du ladda ner SPF Nytt 29.9.2023

Här kan du ladda ner SPF Nytt 2.5.2023

Här kan du ladda ner SPF Nytt 16.2.2023

Här kan du ladda ner SPF Nytt 21.12.2022

Här kan du ladda ner SPF Nytt 7.9.2022

Här kan du ladda ner SPF Nytt 31.5.2022

Här kan du ladda ner SPF Nytt 1.3.2022

Här kan du ladda ner SPF Nytt 11.1.2022

Här kan du ladda ner SPF Nytt 08.10.2021

Här kan du ladda ner SPF Nytt 16.12.2020

Här kan du ladda ner  SPF Nytt 20.4.2020

Här kan du ladda ner SPF Nytt 28.1.2020

Här kan du ladda ner SPF Nytt 4.10.2019

Här kan du ladda ner SPF NYTT 5.12.2018

Här kan du ladda ner Nyhetsbrevet  6.6.2018

Här kan du ladda ner Nyhetsbrevet 21.2.2018

Här kan du ladda ner Nyhetsbrevet 19.12.2017

 

 

Landskapsreformen

SPF är med i nätverket som förbereder tredje sektorn inför landskapsreformen (Järjestösote 113). Undertecknad var med på ett informationsmöte på svenska om hur frågan framskrider. Projektet Järjestösote 113 har gett ut en checklista för alla aktörer inom frivilligsektorn som har någon typ av social verksamhet som påverkar hälsan. Listan finns här (på finska):

 

Frågesporten 2017

Förbundets åboländska uttagning i frågesport avgjordes på Framnäs i Nagu den 15 februari. Hela nio lag deltog vilket är nytt rekord. Som domare fungerade Eugen Friman från Nagu. Festingarna skötte alla arrangemang med glans! TACK!

Vid tävlingens slut hade två lag samma resultat. Man fick alltså ta till reservfrågor.

Till vinnare efter 3 utslagsfrågor (!) korades Åbo Svenska Pensionärsklubb med Inga-Lill Karlsson, Carita Isaksson och Jan-Peter Kullberg. Tvåa blev Pargas Svenska Pensionärer 2 med Karl-Johan Nylund, Kristina von Weissenberg och Beni von Weissenberg. Trea var Pargas Svenska Pensionärer 1 med Björn Eriksson, Regina Lehtola och Harry Grönfors. AKTIA sponsorerade tävlingen. Vinnarlaget representerar Åboland i finalen som går av stapeln på förbundets vårmöte i Vasa.

Vinnarlaget med funktionärer.

Frågorna hade gjorts av Ulf Wahlström Här kan du ladda ner frågorna.

Här kan du ladda ner svaren.

Alla bilder har tagits av Stig Kavander.

TACK TILL ALLA SOM DELTOG! Dvs publiken samt Dragsfjärd 1 och 2, Nagu, Korpo, Pargas1,2, 3, Västanfjärd och Åbo!

   Publiken hejade aktivt.

 

Silver till Pargas 2

Bronslaget Pargas 1

 

Här kan du läsa våra Åboländska nyhetsbrev.

2.12.2016 Nyhetsbrevet SPF NYTT ÅBOLAND

SPF Nytt  2 december 2016                                    

 • Julglögg på kansliet i Pargas

Kansliet i Åboland flyttade till nya utrymmen i juni. Vi ordnar öppet hus och julglögg fredagen den 16 december kl. 13-16.00. Varmt välkommen!

 • Registerverkstad 27.2

Det nya medlemsregistret har nu tagits i bruk i många föreningar. En del funktioner väntar vi ännu på. Medlemssekreterare Åsa Danielsson kommer till Seniorum i Pargas måndagen den 27 februari kl. 9.30-12.00 och leder en registerverkstad. Vi övar i små grupper, lär av varandra och går igenom nya funktioner. Frågor om det nya medlemsregistersystemet riktas till Åsa Danielsson, tfn 020 728 8814 eller e-post asa.danielsson@spfpension.fi. Anmälningar till registerverkstaden tas emot av kansliet i Åboland.

 • Region SPF Åboland

Regionstyrelsen hade möte den 22 november och man beslöt att anta en arbetsordning eller stadga för samarbetet i regionen. Den godkända stadgan skickas till förbundsstyrelsen eftersom det i förbundets stadgar står: ”Regional verksamhet 8 §. Förbundets medlemsföreningar samverkar på regional nivå. De regionala organens stadgar fastställs av förbundsstyrelsen. Regionorganisationerna kan inregistreras och blir därmed understödjande medlemmar i förbundet.” Mötet beslöt att man inte kommer att registrera sig i Föreningsregistret.

 • Frågesportsuttagning 15.2.2017

Förbundet ordnar frågesport enligt tidigare modell. Finalen i år kommer dock att vara på förbundets vårmöte i Vasa den 25 april.

Den åboländska uttagningen är 15 februari kl. 13.00 i Nagu. Reglerna är som tidigare tremannalag med båda könen representerade. Anmälningar till respektive ombudsman senast 31.1.2017. En förening får ha flera lag. Välkommen!

 • Rapportblanketterna

Lämna inte rapporteringen till sista minuten. Januari betyder ofta mycket jobb för sekreteraren i pensionärsföreningen för då gäller det att samla ihop all verksamhetsstatistik från föregående år till en sammanställning. Förbundet vill ha in statistiken inom januari. Redan nu kan man inbegära statistik från gruppledarna, dvs. hur många träffar har man haft under 2016 och vilket har totalantalet varit. Ombudsmännen tar gärna emot kommentarer om förbundets rapporteringssystem och andra frågor gällande statistiken.

 • Spänst i benen – träning ger trygghet

Förbundet anordnar en grundkurs 7-11.2 2017 på Lehmiranta i Bjärnå. Det finns några platser kvar. Kursen riktar sig till kvinnor och män i åldern 50+ som är intresserade av motion och att fungera som motionskompis. Kursen lämpar sig också för dig som vill veta mera om hur man förebygger benskörhet d.v.s. osteopeni och osteoporos.

Kursen består av dialogföreläsningar och praktiska övningar. Fokus ligger på fysisk aktivitet som stärker och skyddar skelett samt leder. Vi lär oss enkla och roliga sätt att stärka musklerna samt övningar för att förebygga fall.  Lärare är Kitty Seppälä. Kurspriset 80 € inkluderar helpension,  inkvartering i dubbelrum samt kursprogram och -material. Mer information av ombudsmannen eller här.

 • Aktuella datakurser i Åbo = GOOGLE

Aktuell datakurs i Åbo om tjänster på GOOGLE. Hur synkroniserar man mobilen, plattan och datorn så att kalendern, alla dokument och filer finns tillgängliga oberoende var man skapat dem? Hur fungerar den smidiga skanner-funktionen, som många inte känner till? Denna kurs lämpar sig för dem som använder Googles produkter och vill få mera ut av dem. Kursen ”Googles produkter fortsättningskurs”  ordnas den 15.12 kl 18.00 - 20.30 på SFVs kansli, Tavastgatan 30 D, 33-34 i Åbo. Lärare är Pasi Holmberg och arrangör är Svenska Folkskolans Vänner. Anmäl dig här . Samtidigt kan man bekanta sig med SFVs nya gratis möteslokaler på Tavastgatan 30 D 33-34.

 • Ansökningar om medel, deadline 31.1.2017

Förbundets styrelse har fastställt följande kriterier för 2016 för Förbundspaketet (Svenska kulturfondens pengar):      / • Medlemsrekrytering   /   • Medlemsvård /   •   IT-verksamhet / • Lokal påverkan och synlighet

Samma dag är deadline för ansökningar från Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland. Understöd kan beviljas för lokal och regional verksamhet inom ramen för stiftelsens ändamål. Stiftelsens ändamål är att verka för och förbättra samt understödja finlandssvenska pensionärers andliga och kroppsliga hälsa och livskvalitet samt trivsel i vardagen. 

Kriterierna 2017 är enligt styrelsens beslut:

•Uppsökande verksamhet bland pensionärer som inte är medlemmar eller aktiva i någon pensionärsförening

•Verksamhet som stöder arbetet mot ensamhet och utanförskap

•Pensionärerna som resurs

Ombudsmannen hjälper gärna till med er ansökan. Blanketter finns här: http://www.spfpension.fi/medlemmar/blanketter/

 • Vårkultur 23.3- 9.4.2017

Vill din förening under veckan arrangera en träff om gamla Minnesböcker? Ta då genast kontakt med ombudsman Mona Lehtonen.  Vårkultur arrangeras varje år av Sydkustens Landskapsförbund, kommunerna i Åboland och andra kulturinstanser. Årets tema är ”Speglingar. Kulturella möten över generationsgränser”. Planering är i full gång, håll öron och ögon öppna. https://www.facebook.com/varkultur

INFÖR KOMMUNALVALET 2017

Kommunalvalet  förrättas  söndagen  den 9 april  2017. Förhandsröstningen  pågår 29 mars till 4 april.

SPF Österbotten vill uppmärksamma sina medlemsföreningar om kommunalvalet och  uppmanar  dem  att  aktivera  sig.  I  kommunalvalet  kan  föreningarna  påverka många aktuella frågor. 

I  kommunalvalet  röstar  väljarna  fram  beslutsfattare  för  de  följande  fyra  åren.

Därför vore det viktigt att pensionärsföreningarna aktiverar sig med tanke på den lokala intressebevakningen. Några  punkter  som  det  är  värt  att  tänka  på  för  pensionärsföreningarna  inför valet:

 • Svenska pensionärsförbundet är partipolitiskt obundet.
 • I   kommuner/städer   med flera   pensionärsföreningar   rekommenderas samarbete mellan föreningarna i fråga om aktiviteter inför kommunalvalet.
 • Föreningen     kan     skriva     ett     kommunalpolitiskt     valprogram     där pensionärernas  intressen  speciellt  ingår.  Varje  förening  själv  bestämmer vilka   frågor   som   är   aktuella   just   på   sin   ort.   Valprogrammet   kan distribueras till alla kandidater i kommunen.
 • Föreningen kan ordna valträffar/valdebatter med inbjudna kandidater från alla  partier  (åtminstone  partier  med  svenskspråliga  kandidater).  Under valdebatten kan   valprogrammet   presenteras.   En   debattledare   leder debatten och förberedda frågor bör finnas.
 • Föreningarna kan skriva insändare i dagspressen inför valet.
 • Representanter   för   föreningarna   kan   delta   i   av   andra   arrangerade valdebatter och valmöten

Mer info på: http://osterbotten.spfpension.fi/cirkular/

 • Min vilja att bli respekterad

Kom ihåg handboken ”Hur tryggar jag att min vilja blir respekterad”. Den innehåller en samling tips om hur man förbereder sig för den dag man inte längre är kapabel att sköta sina egna angelägenheter. Handboken innehåller konkreta och praktiska exempel på de juridiska instrument som finns, t.ex. vårdviljan och intressebevakningsfullmakten. Utgivare är Finlands minnespecialister. Man kan ladda ner den gratis eller beställa den till föreningen (2 euro/st). Det lönar sig att ta en titt på  Kotkanejdens pensionärers information ÅLDRAS TRYGGT. Ni kan länka från er egen webbsida.

 • Åboländsk lillajulskryssning

Den åboländska lillajulskryssningen som ordnas gemensamt för föreningarna i Åboland gick av stapeln 28-29.11. Hela 218 medlemmar i olika pensionärsföreningar deltog och fick njuta av programmet med Benny Törnroos i spetsen. SPF Åboland tar gärna emot tips och kommentarer som vi kan förmedla till nästa års arrangörer.  Föreningarnas reseledare håller i trådarna för sina respektive deltagare.