SPF Åboland

SPF Åboland styrelse 2024

Medlemmar (suppleant):

Jan-Peter Kullberg, ordförande

Bengt Sandell, Åbo Svenska Pensionärsklubb (Carita Isaksson)
Susanne Björkman, Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär (Annika Brunnsberg)
Christjan Brander, Pensionärsföreningen i Iniö (Rea Åkerfelt)
Christer Johansson, Korpo Pensionärer (Trygve Österman) 
Yngve Lindqvist, Pensionärsklubben Festingarna (Rune Franzén)
Gunnel Jansson, Pargas Svenska Pensionärer (Annica Forssell)
Tryggve Röblom, Dragsfjärds Pensionärer (Olof Isberg )
Ben Johansson, Kimito Pensionärsförening (Stig Lundström)
Gunnar Ölander, Västanfjärds Pensionärsförening (Tommy Bergström)

 

Här hittar du stadgarna för Svenska pensionärsförbundet i Åboland rf.

Här hittar du verksamhetsberättelsen för år 2022
och för 2023

SPF Åbolands resekommitté:  Anna-Lisa Rosenqvist (Dragsfjärds Pensionärer), Carita Isaksson (Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär), Pippi Brander (Pensionärsföreningen i Iniö), Stig Lundström (Kimito Pensionärsförening), Elisabeth Nymalm (Korpo Pensionärer), Marja-Riitta Lindblom (Pensionärsklubben Festingarna i Nagu), Pia Rantanen (Pargas svenska pensionärer), Charles Hellström (Västanfjärds Pensionärsförening) och Leena Sjöblom (Åbo svenska pensionärsklubb), ordförande.

 

Åboländska representanter i Svenska pensionärsförbundets styrelse och kommittéer 2024:

Förbundsstyrelsen:  Jan-Peter Kullberg (första vice ordförande)
Suppleant i förbundsstyrelsen:  Kristina von Weissenberg
Arbetsutskottet: Jan-Peter Kullberg
Redaktionsrådet: Beatrix Rantanen
IT-kommittén: Esa Mäkelä
Resekommittén: Leena Sjöblom
Kommitté för intressebevakning och påverkan: Annica Forssell, Wiveka Kauppila
Valberedningen: Vivan Norring-Nyström

Här hittar du förbundets alla förtroendevalda 2024.