SPF Åboland

SPF Åboland styrelse 2021

Medlemmar (suppleant):

Jan-Peter Kullberg, ordförande Åbo Svenska Pensionärsklubb (Carita Isaksson)
Susanne Björkman, Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär (Liisa Wikfors)
Christjan Brander, Pensionärsföreningen i Iniö (Rea Åkerfelt)
Christer Johansson, Korpo Pensionärer (Trygve Österman) 
Yngve Lindqvist, Pensionärsklubben Festingarna (Rune Franzén)
Mikael Reuter, Pargas Svenska Pensionärer (Gunnel Jansson)
Tryggve Röblom, Dragsfjärds Pensionärer (Olof Isberg )
Carl-Erik Wasén, Kimito Pensionärsförening (Rune Bergström)
Gunnar Ölander, Västanfjärds Pensionärsförening (Tommy Bergström)

 

Här hittar du verksamhetsberättelsen för 2020

Här hittar du stadgarna för SPF Åboland som antogs 22.11.2016

Åboländska representanter i Svenska pensionärsförbundets styrelse och kommittéer 2021

Förbundsstyrelsen:  Jan-Peter Kullberg
Suppleant förbundsstyrelsen:  Kristina von Weissenberg
Arbetsutskottet: Mikael Reuter
Redaktionsrådet: Torbjörn Kevin
IT-kommittén: Christjan Brander (ordf), Esa Mäkelä
Resekommittén: Carl-Johan Storm
Kommitté för intressebevakning och påverkan: Clara Kronqvist-Sundström, Märta Marjamäki
Valberedningen: Carita Isaksson

Här hittar du förbundets alla förtroendevalda 2021.