SPF Åboland

Jubileumsbudkavle i Åboland

I år firar förbundet 50 år av verksamhet. Man har satt igång ett stort budkavle som går från lokalföreningarna, via regionerna till förbundet. I september överräcks dessa buskap till riksdagen. Också i Åboland har vi genomfört Budkavle2022.

De lokala pensionärsföreningarna har lyft fram frågor som de på lokal plan vill fästa uppmärksamhet vid. Dessa överräcktes till beslutsfattare och tjänstemän 30.5.2022. I oktober 2022 skickades en sammanfattning av alla budkavletexter till Svenska pensionärsförbundet. Här kan du läsa eller ladda ner sammanfattningen.

Nedan kan du läsa vilka frågor pensionärerna lyfter fram i Kimitoön, Pargas och Åbo. Länken går direkt till föreningens text i pdf-format.

Kimitoön:

Dragsfjärds Pensionärer
Kimito Pensionärsförening
Västanfjärds Pensionärsförening

ENSAMHETEN BLAND ÅLDRINGARNA

Pargas:

Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär
Pensionärsföreningen i Iniö
Korpo Pensionärer
Pensionärsklubben Festingarna i Nagu
Pargas svenska pensionärer

Åbo:

Åbo svenska pensionärsklubb


I Åbo överräcks Budkavle till borgmästare Minna Arve, biträdande borgmästare Elina Rantanen och stadsstyrelsemedlem Ulla Achrén. Från Åbo svenska pensionärsklubb medverkade Margita Vainio och Bengt Sandell. Foto: Mona Lehtonen/ SPF

Dragsfjärds Pensionärers ordförande Tryggve Röblom överräcker Budkavle till Kimitoöns kommundirektör Erika Strandberg. Foto: ÅU/Emilia Örnmark

SPF Åboland blev generöst emottaget av Pargas fullmäktige. Här överräcker ordförande för Pargas svenska pensionärer Gunnel Jansson och förbundsordförande Ulla-Maj Wideroos den åboländska budkavlen till fullmäktiges ordförande riksdagsledamot Sandra Bergqvist. Foto: Mona Lehtonen / SPF