SPF Åboland

Jubileumsbudkavle i Åboland

I år firar förbundet 50 år av verksamhet. Man har satt igång ett stort budkavle som går från lokalföreningarna, via regionerna till förbundet. I september överräcks dessa buskap till riksdagen. Också i Åboland har vi genomfört Budkavle2022.

De lokala pensionärsföreningarna har lyft fram frågor som de på lokal plan vill fästa uppmärksamhet vid. Dessa överräcktes till beslutsfattare och tjänstemän 30.5.2022.

Nedan kan du läsa vilka frågor pensionärerna lyfter fram i Kimitoön, Pargas och Åbo. Länken går direkt till föreningens text i pdf-format.

Kimitoön:

Dragsfjärds Pensionärer
Kimito Pensionärsförening
Västanfjärds Pensionärsförening

ENSAMHETEN BLAND ÅLDRINGARNA

Pargas:

Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär
Pensionärsföreningen i Iniö
Korpo Pensionärer
Pensionärsklubben Festingarna i Nagu
Pargas svenska pensionärer

Åbo:

Åbo svenska pensionärsklubb