SPF Åboland

Hurdana digitala social- och hälsovårdstjänster vill du använda?

12.06.2023 kl. 11:14
Social- och hälsovårdsministeriet inbjuder alla finländare att ge sina synpunkter på hurdana de framtida digitala social- och hälsovårdstjänsterna borde vara. Delta i enkätundersökningen 5.6–14.7

Svara på enkät från Social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet inbjuder alla finländare att ge sina synpunkter på hurdana de framtida digitala social- och hälsovårdstjänsterna borde vara. Genom att besvara enkäten kan var och en vara med och påverka hur de gemensamma tjänsterna utvecklas. När gemensamma tjänster utvecklas är det viktigt att lyssna på dem som använder tjänsterna.

Enkätundersökningen hänför sig till den strategi för digitalisering och informationshantering inom social- och hälsovård som social- och hälsovårdsministeriet bereder. Syftet med den är att sätta upp strategiska prioriteringar för utvecklingsarbetet för de närmaste åren och på längre sikt. Social- och hälsovårdsministeriets enkät ger alla en möjlighet att delta i den strategiska beredningen.  Ministeriet kommer att beakta alla enkätsvar vid den slutliga beredningen av digitaliseringsstrategin. Mera information om enkäten finns här

Det tar cirka 5-15 minuter att besvara enkäten. Du kan svara på alla frågor i enkäten eller bara på valfria frågor. Enkäten kan besvaras 5.6–14.7.2023. Du kan besvara enkäten genom att klicka här.

Mona Lehtonen