SPF Åboland

Lyckat seminarium i Pargas

19.05.2023 kl. 11:08
Kommunernas äldreråd är lagstadgade men tar man i beaktande den äldre befolkningens erfarenheter?

Svenska pensionärsförbundet ordnade ett seminarium för äldreråden i Pargas fullmäktigesal 15.5.

Totalt var det över 50 personer som deltog i äldrerådsseminariet i Pargas och de representerade äldreråden i Pargas, Kimitoön och Åbo. Programmet var högklassigt igenom hela dagen. Seminariet öppnades med en hälsning från Pargas stad via Hanna-Maria Grandell, förvaltningschef och Widar Nyberg som är ordförande för äldrerådet i Pargas. Också arrangören SPF hälsade välkommen via Pehr Löv, andra vice ordförande.

Välfärdsområdet Varha var väl representerat på seminariet och under rubriken ”Äldrerådens påverkningsmöjligheter i välfärdsområdet och kommunerna” gavs taltur åt flera anställda. Karin Simola (direktör för tvåspråkig service i Egentliga Finlands välfärdsområde) och Ulrika Lundberg (områdeschef inom tjänster för äldre i Egentliga Finlands välfärdsområde) belyste äldreomsorgen i det nya välfärdsområdet och äldrerådets roll i det.
Nyttigt var också att höra Kommunförbundets tankar om äldrerådens roll. Direktören för den svenska enheten Ulf Stenman lyfte fram kommunens samarbete med organisationerna och välfärdsområdena i det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet samt de språkliga aspekterna. Han betonade att det behövs mer kontaktytor mellan kommunen och det omkringliggande samhället.

På förhand hade man kommit överens om kommentatorer från pensionärsförbundets intressebevakningskommitté. Dessa framfördes av Göran Honga (sjukhusråd, emeritus direktör för Egentliga-Finlands sjukvårdsdistrikt och Vasa sjukvårdsdistrikt och ordförande för förbundets kommitté för intressebevakning och påverkan) samt Wiveka Kauppila (expert inom vård på svenska i Egentliga Finlands välfärdsområde). Göran Honga betonade att välfärdsområdena är en ny struktur och man behöver tid för att anpassa sig till den. Äldreråden däremot har funnits i kommunallagen redan en längre tid. Det är viktigt att man jobba i olika nätverk. Varhas äldreråd borde samarbeta med nationalspråksnämnden för att bevaka den svenskspråkiga servicen.

Efter lunchen kunde kommundirektör Erika Strandberg redogöra för hur man på Kimitoön har tänkt när det gäller de äldres deltagande och inflytande i de kommunala äldreråden. Man vill ha en äkta dialog och planera tillsammans. Man måste satsa på utvärdering och komma ihåg att budgeten är det viktigaste styrdokumentet!
Margita Vainio från Åbo svenska pensionärsklubb och medlem i äldrerådet redogjorde för förhållandena i Åbo. Åldrerådets roll är att stå för medborgarperspektivet. Det är kommunens invånare som äldrerådet ska betjäna. Man tror allmänt att äldrerådet endast sysslar med social- och hälsovårdsfrågor men så är inte fallet. Trots att Varha har bildats finns nog ännu mycket arbete kvar för kommunala äldrerådet då det gäller befrämjande av de äldres livsvillkor.

På eftermiddagen delades deltagarna upp i grupper där de tog sig an frågan om äldrerådens roll. Sammanfattningen och diskussionen leddes av Pehr Löv.

Äldrerådsseminariet I Pargas ordnades i fullmäktigesalen 15.5.2023 för drygt 50 deltagare.

Kimitoöns kommundirektör Erika Strandberg hörde till talarna på äldrerådsseminariet. Hon lyfte fram budgeten som det viktigaste styrdokumentet.

På eftermiddagen blev det grupparbeten. På bilden är det grupp 1 under ledning av Ben Johansson (andra från höger) från Kimitoön som diskuterar.

Eftermiddagens grupp 4 diskuterar äldrerådens roll. Ordet leds av ordförande för Korpo Pensionärers ordförande Christer Johansson (t.h.).

Ghita Edmark (t.v.) som är äldrerådets ordförande i Kimitoöns kommun ledde arbetet i grupp 3.

Grupp 2 diskuterar äldrerådets roll under ledning av Pargas äldreråds ordförande Widar Nyberg (tredje fr vänster).

Ben Johansson som är ordförande för Kimitoöns pensionärer redogjorde för diskussionen i grupp 1. Man frågade sig varför inget organ inom Varha ännu accepterat att ta emot en delegation med föreningarnas Budkavle.

 

Mona Lehtonen