SPF Åboland

SPF Åbolands första vårmöte

16.02.2023 kl. 10:08
Den nygrundade föreningen håller sitt första föreningsmöte
Föreningen Svenska pensionärsförbundet i Åboland sammankallar till vårmöte torsdagen den 13 april kl 14.00 i Seniorpunkten, Strandvägen 30 i Pargas.

Stadgeenliga ärenden. Eftersom inget höstmöte har hållits kommer man även att ta upp frågor som val av styrelsemedlemmar, budget och verksamhetsplan.

Varje medlemsförening har rätt att skicka delegater till mötet enligt sitt medlemstal. (§11 i stadgarna). Det totala antalet delegater uppgår till 18.

§ 11
Till SPF Åbolands föreningsmöten har medlemsföreningar med högst 100 medlemmar rätt att sända en (1) befullmäktigad representant, 101 - 300 medlemmar två (2), och medlemsföreningar med fler är 300 medlemmar har rätt att sända tre (3) befullmäktigade representanter. Antalet representanter bestäms enligt situationen 31.12 föregående år. Varje befullmäktigad representant har en (1) röst. Om rösterna faller lika avgör vid val lotten, i annat fall ordförandens röst.

Mona Lehtonen