SPF Åboland

Åboländska pensionärsföreningar går vidare

30.11.2022 kl. 15:17
Stiftelseurkund undertecknad. Nästa steg är registrering
I mitten av november beslöt de åboländska pensionärsföreningarna grunda en registrerad förening. Man hade samlats på Folkhälsanhuset i Pargas och godkände arbetsgruppens förslag till stadgar. Också stiftelseurkunden undertecknades av samtliga föreningar.
Mona Lehtonen