SPF Åboland

SPF Åboland planerar registrering

06.09.2022 kl. 14:23
Styrelsen för SPF Åboland har under våren diskuterat stadgar och möjligheten att registrera sig i föreningsregistret.

SPF Åboland är en inofficell regional samarbetsgrupp som verkar inom Svenska pensionärsförbundet. Styrelsen består av de representanter som pensionärsföreningar i Åboland har utsett. Oftast är detta ordförande i föreningen.
Under våren har man förberett en eventuell registrering och utvärderat för- och nackdelar. De nuvarande stadgarna som är från 2016 hittar man här.

Nu vill styrelsen ha in ett utlåtande från varje medlemsförening om registreringen samt om stadgeprinciper. Efter det kommer frågan upp på nytt i SPF Åbolands styrelse.

 

Den 19 januari hölls årets första styrelsemöte och det var till sin helhet på distans på grund av pandemin.

Mona Lehtonen