SPF Åboland

Jubileumsbudkavlet togs väl emot

31.05.2022 kl. 11:26
Igår överräckte de åboländska pensionärsföreningarna sina budkavlen till beslutsfattare och tjänstemän.

Förbundets stora 50 års jubileumskampanj i Åboland var en stor succé. SPF Åbolands styrelse riktar ett stort tack till alla pensionärsföreningar! Hela kampanjen skulle inte ha varit möjligt utan en lokal insats! Man tog upp många viktiga frågor och som förbundsordförande Ulla-Maj Wideroos igår sade i Pargasfullmäktige – "Vi kommer tillbaka om 1 år och kollar hur frågorna utvecklats!"
Nu gäller det att följa med våra beslutsfattare (och tjänstemän) i deras arbete. Det kommer också SPF Åboland att göra. SPF Åbolands styrelse kommer nu att behandla alla skriverlser och sedan ska de skickas vidare till förbundskansliet. I september ges de till riksdagen.
Här hittar du alla budskap.

I Åbo överräcks Budkavle till borgmästare Minna Arve, biträdande borgmästare Elina Rantanen och stadsstyrelsemedlem Ulla Achrén. Från Åbo svenska pensionärsklubb medverkade Margita Vainio och Bengt Sandell. Foto: Mona Lehtonen/ SPF

Dragsfjärds Pensionärers ordförande Tryggve Röblom överräcker Budkavle till Kimitoöns kommundirektör Erika Strandberg. Foto: ÅU/Emilia Örnmark

 

SPF Åboland blev generöst emottaget av Pargas fullmäktige. Här överräcker ordförande för Pargas svenska pensionärer Gunnel Jansson och förbundsordförande Ulla-Maj Wideroos den åboländska budkavlen till fullmäktiges ordförande riksdagsledamot Sandra Bergqvist. Foto: Mona Lehtonen / SPF

 

Mona Lehtonen