SPF Åboland

BUDKAVLE: Datum bestämt

17.05.2022 kl. 09:49
Nu är datum bestämt då de åboländska pensionärsföreningarna överräcker sina Budkavle-texter till beslutsfattarna.

SPF Åbolands ordförande Jan-Peter Kullberg emottog 16.5 en del av lokala pensionärsföreningars Budkavle-texter. Pensionärerna har lyft fram viktiga frågor som de på lokal och nationell plan vill fästa uppmärksamhet vid.

De österbottniska föreningarna uppvaktade sina beslutsfattare och tjänstemän den 16.5.2022. Också i Åboland är vi i startgroparna för Budkavle2022. Beslutsfattarna ska uppvaktas 30 maj.

Houtskärs pensionärsbostadsförening är medlem av 50-års jubilaren Svenska pensionärsförbundet. Här emottar SPF Åbolands ordförande Jan-Peter Kullberg föreningens text till Budkavle 2022 som ska överräckas till beslutsfattare på alla nivåer; lokalt, regionalt och nationellt. Med var styrelsemedlemmarna fr.v. Cecilia Rehn, Rosita Backman och Annika Brunnsberg. 
Bl.a. detta skriver föreningen:
"Pensionärsbostadsföreningen äger och hyr ut hyresbostäder åt pensionärer... Houtskärs geografiska läge, längst bort, via Skärgårdsvägen från stadskärnan Pargas gör oss extra känsliga för försämringar i bashälsovård och andra tjänster.
Antalet pensionärer är stort och vikten av lokala sjuk- och olika hälsovårdstjänster för äldre är därför viktiga. Vi har i dag en fungerande bashälsovård och hemvård, hemsjukvård och intensifierat boende för de äldre i Houtskär. Vi vill föreslå några förbättringar."

 

Mona Lehtonen