SPF Åboland

SPFs nationella Budkavle startar !

10.05.2022 kl. 13:21
I år firar förbundet 50 år av verksamhet. Också i Åboland är vi i startgroparna för Budkavle2022.

 

De lokala pensionärsföreningarna har lyft fram några frågor som de på lokal plan vill fästa uppmärksamhet vid. Frågorna berör inte enbart social- och hälsovård utan också t.ex. digitalisering, kommunikationer, välmående etc.
I maj samlas alla dessa Budkavlen konkret upp av ordförande för Svenska pensionärsförbundets region Åboland Jan-Peter Kullberg och ombudsman Mona Lehtonen. De gör ett besök till de lokala föreningarna. Målet är att man överräcker de samlade texterna till beslutsfattare i kommunerna Pargas, Kimitoön och Åbo.

Måndagen den 16 maj kommer man att besöka Iniö, Houtskär, Korpo och Nagu. Senare också Kimitoön, Åbo och Pargas.

I år firar förbundet sitt 50 verksamhetsår. Nu när nya välfärdsområden står i startgroparna för att överta tjänsterna för social- och hälsovård vill pensionärsorganisationerna påminna beslutsfattarna om att det är viktigt att lyssna på målgruppen. Vem är experter när det gäller tjänster för seniorer? Vem vet hur seniorer i städer, på glesbygden och i skärgården kan utnyttja de tjänster samhället ger? SPF kommer att genomföra en nationell kampanj för att lyfta fram lokala, regionala och nationella frågor som berör seniorer. Den 16 maj kommer pensionärsföreningarna i Österbotten att samtidigt överräcka sina Budkavlen till beslutsfattare i Österbotten. Varje förening i sin egen kommun.

Vem lyfter fram frågor som berör seniorer om inte seniorerna själva?

Mona Lehtonen