SPF Åboland

Åldras Tryggt

10.03.2022 kl. 08:27
Hur ska man förbereda sig för den dag då man inte längre är kapabel att sköta sina egna angelägenheter?

På kalendersidan hittar du länken till föreläsningen.

Hur ska man förbereda sig för den dag då man inte längre är kapabel att sköta sina egna angelägenheter? Om man inte har uttryckt sin vilja är det någon annan som gör besluten. Det gäller för oss alla att vara framsynta och fundera på frågor som vårdvilja, intressebevakningsfullmakt mm.

Arno Wirzenius från Kotkanejdens pensionärer har samlat information som man hittar på föreningens webbsida.

Tillfället hålls torsdagen den 10 mars kl. 11.00.

Mona Lehtonen