SPF Åboland

BUDKAVLE2022

01.03.2022 kl. 15:37
Hur får vi vår röst hörd? Hur kan vi öka delaktigheten?

Ju fler mellanhänder det finns desto större risk att den vanliga pensionärens sak inte blir hörd. Fr.o.m. 1.1.2023 har vi en ny situation när välvärdsområdet startar sin verksamhet. Det blir ännu viktigare för föreningarna att föra fram sina medlemmars, pensionärernas sak.

Förbundet har i år startat projektet Budkavle i samband med att man firar sitt femtionde verksamhetsår. Målsättning  med projektet är att synliggöra Svenska pensionärsförbundet och påverka beslutsfattarna på lokal, regional och nationell nivå. Medlemsföreningarnas budkavletexter kommer att följas upp digitalt på förbundets webbplats och sociala medier under april och maj skriver Berit Dahlin i God Tid nr 9/2021.  


Ulla-Maj Wideroos blev intervjuad i Hbl i december. Hon säger där att ”tanken är att alla föreningar ska formulera konkreta önskemål som de framför till sina lokala beslutsfattare: – Det här vill vi att ni gör. Budet ska gå från kommun till kommun och förhoppningsvis får vi också rubriker i medierna.  Nationella ärenden tar förbundsledningen sedan till riksdagen. – Det ska bygga på egna initiativ. Frågorna kan variera från plats till plats och handla om basala saker som till exempel att vägar och gator är plogade så att pensionärer kan ta sig ut på sina promenader och hålla sig i form.”

Frågor som kommer upp kan gälla t.ex. hälso- och socialvård, samhällsplanering, räddningsväsendet mm.

Det är tänkt att BUDKAVLE2022 i Åboland genomförs i maj-juni.

 

Mona Lehtonen