SPF Åboland

SPF Åboland höll möte

21.09.2021 kl. 11:17
Samarbetsorganet för de svenska pensionärsföreningarna i Åboland höll möte.

Pensionärsföreningarna i Åboland har tät kontakt med varandra. I SPF Åboland har man också samarbete via styrelsen där ordförandena sitter. Man bjuder alltid in förbundets representanter i olika kommittéer. I september höll man ett hybridmöte i Seniorum i Pargas. En del av deltagarna var på plats och resten kopplade upp på distans.

På mötet tog man upp aktuella frågor och man beslöt bl.a. att nästa åboländska boulemästerskap blir i Västanfjärd samt att sommarträffen blir i Nagu. Dessa datum är inte ännu fastställda.

På plats i Seniorum var fr.v. Mikael Reuter (Pargas), Jan-Peter Kullberg, ordförande (Åbo), Yngve Lindqvist (Nagu) och Clara Kronqvist-Sundström (Pargas). Bild: Mona Lehtonen, ombudsman och sekreterare för mötet

Mona Lehtonen