SPF Åboland

SPF valde ordförande

18.02.2021 kl. 16:41
Styrelsen för SPF Åboland valde ny ordförande på sitt konstituerande möte igår.

Styrelsen för regionen Åboland inom Svenska pensionärsförbundet höll sitt konstituerande möte den 17 februari. Varje pensionärsförening är representerad i styrelsen. Här hittar du sammansättningen för 2021.

Tryggve Röblom från Dragsfjärds Pensionärer ställde inte upp för återval. Han har varit ordförande i åtta år. I hans ställe valdes Jan-Peter Kullberg från Åbo Svenska Pensionärsklubb. Han är också Åbolands representant i förbundets styrelse.

Styrelsen konstaterade att pandemin har slagit hårt på pensionärsföreningarnas verksamhet. Man har inte kunnat ordna träffar eller resor utan nästan enbart utomhusverksamhet för mindre grupper, såsom stavgång, byapromenader och petanque. Man ser fram emot en normalisering när vaccinationerna har kommit igång i Åboland.

Mona Lehtonen