SPF Åboland

Priset Årets IT-förening utdelades

20.11.2020 kl. 15:44
Åbo svenska pensionärsklubb utsågs på förbundets höstmöte till Årets IT-förening

Föreningen kännetecknas framförallt av den digra IT-kursverksamheten.
Via förbundet fick man i tiden kontakt med en IT-experten Pasi Holmberg och han har hållit i stort sett alla föreläsningar sedan starten. Kurserna ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner för att hålla ner deltagaravgiften.

Åbo svenska pensionärsklubb har i flera år regelbundet ordnat 4 - 5 kurser per termin. En del är grundkurser i att använda smarttelefon, surfplattor och dator. Andra är för längre hunna som behärskar grunderna. Totalt har man haft ca 500 deltagare som deltagit i kurserna sedan starten.

Därtill har föreningen ordnat speciella kurser för styrelsen som har gett goda resultat. Föreningen har idag t.ex. sitt arkiv i molnet via Google Drive. Föreningen har också bokföring och medlemsregister i förbundets molntjänst (Briox och Desky). Föreningen har också en egen webbsida (www.abo.spfpension.fi) och är med på Facebook.

Artikel i Åbo Underrättelser 20.11.2020:

 

 

Mona Lehtonen