SPF Åboland

Kultur, handarbete och historia i Tavastehus

13 September 2022 kl. 08.30–20.00

Kultur, handarbete och historia i Tavastehus med omnejd

Är du intresserad av kultur och historia? Kom med på Åbo svenska pensionärsklubbs resa med buss. Man besöker Wetterhofs handarbetshus, Sibelius födelsehus, Aulanko och mycket mer! Mer info hittar du i programmet som du kan ladda ner här.

Anmälningarna görs till Leena Sjöblom med e-post till  leena.sjoblom@pp.inet.fi eller med sms till 040 572 2469. Sista anmälnings- och annulleringsdagen är 12.8.2022 och sista betalningsdagen 15.8.2022.

Välkommen!