SPF Åboland

Spänst i benen -kurs

25 Maj 2021 kl. 12.00–28 Maj 2021, 12.00

Huvudmålsättningen för Spänst i benenprogrammet är att stärka skeletthälsan, förebygga osteoporos och förebygga fall genom fysisk aktivitet. I programmet ingår inne- och uteaktiviteter såsom stav- och styrkepromenad, skogen som konditionssal, balansträning, trappgymnastik samt teori om benhälsans hörnstenar.

Kursledare: Kitty Seppälä, MHV, ft, hälsocoach

Kursen är avgiftsfri, tillägg för enkelrum 25,- € per natt

Tilläggsinformation: Verksamhetskoordinator Inger Holmberg telefon 040 5952992 eller e-post inger.holmberg@spfpension.fi 

Mer info här.