SPF Åboland

Åboländs sommarträff

25 Augusti 2021 kl. 06.00–22.00

Den åboländska sommarträffen var planerad till maj 2021 efter att man beslöt att skjuta upp resan året 2020.
Om möjligt ordnas träffen i höst. Preliminärt datum är 25.8.2021.  Träffen är gemensam för alla pensionärsföreningar i Åboland och den blir på Hitis Rosalalandet. Det blir besök på Vikingabyn, Ölbryggeriet med bageri, Hitis kyrka mm. Vi äter lunch på Vikingaborg i Rosala.

Vi återkommer med information under våren. Anmälningarna görs till den egna föreningen.

Varmt välkommen!