SPF Åboland

Vi vill gärna veta hur föreningarna sköter beslutsfattandet och om föreningarna informerar sina medlemmar om ändrad verksamhet under tiden för undantagsförhållanden på grund av coronaepidemin.

Du deltar genom att svara på frågorna nedan. Deadline är 8.4.2020.

TACK!!

I mars 2020 gjordes denna förfrågan till alla pensionärsföreningar i Österbotten.

Mona Lehtonen, ombudsman

1. Håller ni fysiska styrelsemöten?
2. Håller ni styrelsemöten (via Skype, e-post, telefon eller dylikt)?
3. Ordar ni månadsmöten?
4. Hur informerar Ni medlemmarna om eventuellt inhiberad verksamhet?
Skriv siffran 9 med bokstäver: