SPF Åboland

Historiskt möte för SPF Åboland

17.04.2023 kl. 09:59
SPF Åboland höll sitt första vårmöte

SPF Åbolands vårmöte

Förra november skrev de åboländska pensionärsföreningarna under stiftelseurkunden och i december godkände Patent- och registerstyrelsen stadgarna för den nygrundande föreningen Svenska pensionärsförbundet i Åboland.

Den 13 april hölls föreningens första stadgeenliga föreningsmöte. Mötesordförande på detta historiska möte var Mikael Reuter från Pargas svenska pensionärer.

På plats var 19 delegater från 8 medlemsföreningar.

Mötet var historiskt - föreningens första officiella föreningsmöte. SPF Åboland återvalde Jan-Peter Kullberg som ordförande för 2023. Också styrelsen för 2023 valdes. Här på föreningens webbsida ser man styrelsens sammansättning.

Andra ärenden som behandlades var val av verksamhetsgranskare, godkännande av verksamhetsberättelsen för 2022, verksamhetsplanen samt budgeten för 2023. Vårmötet beslöt att inte uppbära medlemsavgifter för år 2023.

Mona Lehtonen