SPF Åboland

Ny styrelsemedlem från Åboland

20.11.2020 kl. 15:36
Svenska pensionärsförbundets höstmöte valde in nya medlemmar.

Jan-Peter Kullberg valdes av höstmötet 19.11 till ny representant i förbundsstyrelsen i stället för Christjan Brander som valde att inte fortsätta. Kullberg representerar Åboland. Till Kullbergs ersättare valdes Kristina von Weissenberg istället för Annika Loman som inte ville fortsätta.

Förbundets valberedning hade i förväg skickat sitt förslag till alla delegater. I dokumentet föreslog de Ole Norrback till ordförande för 2021 samt följande personer till förbundsstyrelsen förutom de 5 som fortsätter ännu år 2021:
Förslag till ordinarie styrelsemedlemmar respektive ersättare för tiden 2021-2022:
Ordinarie (Ersättare)
Ulla-Maj Wideroos, Närpes (Börje Enlund, Kristinestad)
Jan-Peter Kullberg, Åbo (Kristina von Weissenberg, Pargas)
Tina Johansson, Helsingfors (Sune Almqvist, Helsingfors)
Pehr Löv, Jakobstad (Carl-Gustav Molander, Jakobstad)
Birgitta Olsson, Kotka (Gustav Dumell, Helsingfors)

Här hittar du hela styrelsen för 2021.
Styrelsens sammansättning år 2021 är:
Ordinarie: Ersättare inom parentes:
Christian Beijar, Mariehamn (Gunilla Blomroos, Mariehamn)
Filip Hamro-Drotz, Grankulla (Benita Bärlund, Esbo)
Anita Ismark, Korsnäs (Paul Lindell, Vasa)
Tina Johansson, Helsingfors (Sune Almqvist, Helsingfors)
Ulf Kjerin, Kyrkslätt (Eja Björkqvist, Kyrkslätt)
Jan-Peter Kullberg, Åbo (Kristina von Weissenberg, Pargas)
Pehr Löv, Jakobstad (Carl-Gustav Molander, Jakobstad)
 Birgitta Olsson, Kotka (Gustav Dumell, Helsingfors)
Monika Tillander, Sibbo (Björn Sundqvist, Borgå)
Ulla-Maj Wideroos, Närpes (Börje Enlund, Kristinestad)

Mona Lehtonen